Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 140 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Marcus Hof
Fedde Vonk

Adres: Haule 114

Gecontroleerd