Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 142 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wytze Mulder
Barteld Russchen
Pieter Andries Russchen

Adres: Haule 116

Gecontroleerd