Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 147 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Klaas Hof
Hendrik Roelof de Jong

Adres: Haule 119

Gecontroleerd