Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 148 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jannes Bergsma
Freerk Barels
Andries Bosma

Adres: Haule 120

Gecontroleerd