Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 150 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Bonne van der Velde

Adres: Haule 121

Gecontroleerd