Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 151 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Antje Braam
Willem Herder
Evert Sikkema

Adres: Haule 122

Gecontroleerd