Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 152 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen:
Sytske de Groot (wed. Johannes Spoelstra)
Willem Boersma

Adres: Haule 123

Gecontroleerd