Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 157 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jouke Miedema
Klaas de Groot
Arend van der Heide
Pieter Hof
Harke Landmeter

Adres: Haule 127

Gecontroleerd