Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 160 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Himke Stelling

Adres: Haule 129 1

Gecontroleerd