Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 161 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Stelling

Adres: Haule 129a

Gecontroleerd