Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 164 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Annejus Witvoet

Adres: Haule 132 (= 96 b)

Gecontroleerd