Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 170 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Ibe de Vries

Adres: Haule 136

Gecontroleerd