Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 171 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Bron
Maximiliaan Philip Wenniger

Adres: Haule 137

Gecontroleerd