Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 172 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Maximiliaan Philip Wenniger

Adres: Haule 137 vervolgkaart

Gecontroleerd