Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 173 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Foppe Stelma

Adres: Haule 138

Gecontroleerd