Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 174 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Teye Russchen
Jan Hofstee
Wytse Jagersma

Jan Luik
Sander Datema

Adres: Haule 139

Gecontroleerd