Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 175 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Roelofke Jongstra (wed. Koene Alberts Hofstee)
Hillebrand Karels Bergsma
Anne Bergsma
Kornelis Deelstra
Freerk Spek
Jelle Fokkema

Adres: Haule 140

Gecontroleerd