Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 176 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen:
Sapke Oldenburger (wed. Hillebrand Karels Bergsma)
Roelofke Jongstra (wed. Koene Alberts Hofstee)
Albert Alberts Oost
Cathrinus Oppers
Ybele van Wijk
Roelof From
Kornelis van der Meulen

Adres: Haule 141

Gecontroleerd