Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 177 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Herder
Jeen Hendrikus van den Berg
Jannes Stelma

Adres: Haule 142

Gecontroleerd