Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 179 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Harmen Post

Adres: Haule 106 = 144

Gecontroleerd