Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 182 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Pieter Stelma

Adres: Haule 107 = 146 (zie vervolgkaart)

Gecontroleerd