Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 183 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Pieter Stelma

Adres: Haule 146

Gecontroleerd