Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 184 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jetse Hofma

Adres: Haule 107a = 147

Gecontroleerd