Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 185 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Roelof From

Adres: Haule 147a

Gecontroleerd