Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 189 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen:
Aukje Posthumus (wed. Evert Hof)

Adres: Haule 151

Gecontroleerd