Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 190 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Harmen Duursma

Adres: Haule 152

Gecontroleerd