Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 191 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Johannes Veenstra
Jan Koenes
Pieter van der Molen
Hendrik de Haan

Adres: Haule 153

Gecontroleerd