Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 193 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan van der Ploeg

Adres: Haule 155 (= 115)

Gecontroleerd