Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 194 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Gauke Teyes Betten
Andries Kuperus
Tye Betten
Freerk Spek
Anthonius Bakker

Adres: Haule 157

Gecontroleerd