Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 196 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik van der Wal
Joeke Loegendal

Adres: Haule 159

Gecontroleerd