Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 199 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen:
Aaltje Oost (wed. Klaas Aukes Reinders)

Adres: Haule 162

Gecontroleerd