Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 201 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Leendert Pomper
Klaas Walda

Adres: Haule 164

Gecontroleerd