Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 202 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Doetze Bergsma
Pieter Ekhart
Wessel Bergsma
Andries Kuperus

Adres: Haule 125=165

Gecontroleerd