Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 203 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wiebe Bergsma

Adres: Haule 166 (= 125 a)

Gecontroleerd