Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 204 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Germ Bergsma

Adres: Haule 167 (= 125 b)

Gecontroleerd