Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 205 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Roelof Posthumus

Adres: Haule 126=168

Gecontroleerd