Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 3 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Fettje de Boer (zuster)

Adres: Haulerwijk 3

Gecontroleerd