Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 19 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Johantje Gorter
Jan Vredevelt
Gerrit van Lente
Marten Elzinga (vader)
Johanna H. Elmers (moeder)

Adres: Haulerwijk 9 = 14

Gecontroleerd