Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 20 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Sjoukje Piersma (dienstbode)

Adres: Haulerwijk 14 a

Gecontroleerd