Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 26 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Rensje Russchen
Anna de Vries

Theunis Herder (Boerenknecht)
Hiltje Uithof (Wed. Sikke van der Mei; moeder)

Adres: Haulerwijk 10 A = 16

Gecontroleerd