Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 33 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Douwe Bergsma
Loltje Wijkstra (Wed. Kornelis ten Hoor, schoonmoeder)

Adres: Haulerwijk 16 = 23

Gecontroleerd