Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 35 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik de Haan
Douwe Slofstra

Adres: Haulerwijk 18=25

Gecontroleerd