Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 36 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Tjeerd de Jong (Kostganger)
Gerritje Vogelzang (Zuster)
Pieter van der Ploeg (Boerenknecht)
Trijntje Dekker

Adres: Haulerwijk 19=26

Gecontroleerd