Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 37 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Rink Ekhart
Theunis Hagedoorn
Gosse van der Heide (boerenknecht)

Adres: Haulerwijk 20 = 30 = 27

Gecontroleerd