Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 38 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Sieger van der Ploeg
Jan Haisma (boerenknecht)
Sietske van der Ploeg (dienstbode)
Lutske Kooistra (dienstbode)
Pieter Brinksma (boerenknecht)

Adres: Haulerwijk 20 I = 28

Gecontroleerd