Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 42 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Rink Klooster
Folkert van der Veen
Wilt Dijkstra
Willem Kuperus

Adres: Haulerwijk 21=31

Gecontroleerd