Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 45 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Frouwkje Berga (Wed. Jakob Hessels)

Adres: Haulerwijk 33a

Gecontroleerd