Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 62 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hedde Reinders
Johannes Heida
Geert de Boer
Jan Cazemier

Adres: Haulerwijk 38 = 48

Gecontroleerd