Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 82 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen:
Eltje Britstra (wed. Pieter Dijkstra)
Luitzen van der Velde
Lammert Dijkstra (gezin)
Pieter Dijkstra
Eltje Britstra (wed. Pieter Dijkstra)
Doetze Pomper

Adres: Haulerwijk 59 = 67

Gecontroleerd