Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 89 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Kiebren Herder
Eltje Britstra (Wed. Dijkstra, Pieter)
Jacob Reinder Doller
Harm Greevink

Adres: Haulerwijk 65 = 73

Gecontroleerd